• Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện

  Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện" với các nội dung mô hình kiểm soát phản hồi; bảng cân đối kế toán; báo cáo thu nhập; tỷ lệ tài chính phổ biến; phương pháp kiểm soát tập trung và phân quyền; quy trình 5 bước trong đối chuẩn; các yếu tố tạo nên sự thành công của một chương trình chất lượng...

   25 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội

  Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về khác biệt giữa nhóm và đội; các đội chức năng và liên chức năng trong một tổ chức; năm loại rối loạn vận hành của đội; mô hình hiệu quả công việc của đội; năm giai đoạn phát triển của đội; bốn cách để phát triển chuẩn mực của...

   27 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 16: Động viên

  Bài giảng Quản trị học - Chương 16: Động viên

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 16: Động viên" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn với những kiến thức về khái niệm động viên; mô hình động viên đơn giản; thang bậc nhu cầu của Maslow; thuyết hai nhân tố của Herberg; các yếu tố chủ yếu của lý thuyết kỳ vọng; cách tiếp cận củng cố trong động viên; thay đổi hành vi thông qua củng...

   24 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 15: Lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Chương 15: Lãnh đạo

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 15: Lãnh đạo" với các nội dung bản chất của lãnh đạo; lãnh đạo trong thời đại hiện nay; mô hình lãnh đạo cấp độ 5; các yếu tố cấu thành nên nhà lãnh đạo đáng tin cậy; những khác biệt về giới trong hành vi lãnh đạo; các đặc trưng của quản trị và lãnh đạo; sơ đồ mạng lưới lãnh đạo...

   36 p ktkt 27/10/2020 2 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 13: Đáp ứng thách thức từ sự đa dạng

  Bài giảng Quản trị học - Chương 13: Đáp ứng thách thức từ sự đa dạng

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 13: Đáp ứng thách thức từ sự đa dạng" với các nội dung các công ty dẫn đầu về sự đa dạng; dự kiến thay đổi trong cơ cấu lao động Hoa Kỳ từ 2010-2020; mô hình truyền thống và mô hình khái quát hóa sự đa dạng; các lợi ích tạo ra từ sự đa dạng...

   22 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 11: Thay đổi và đổi mới

  Bài giảng Quản trị học - Chương 11: Thay đổi và đổi mới

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 11: Thay đổi và đổi mới" với các nội dung đổi mới và thay đổi tại nơi làm việc; những điều đang thay đổi sản phẩm và công nghệ mới; ba chiến lược đổi mới về sản phẩm và công nghệ; các đặc trưng của tổ chức sáng tạo; những công ty đổi mới hàng đầu trên thế giới; mô hình phối hợp đổi mới...

   24 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Thiết kế tổ chức thích nghi

  Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Thiết kế tổ chức thích nghi

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Thiết kế tổ chức thích nghi" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn kiến thức về sơ đồ tổ chức của một nhà máy sản xuất nước uống đóng chai; tái cấu trúc để tăng phạm vi quản trị cho tổng giám đốc; cấu trúc tổ chức theo chức năng và theo bộ phận độc lập; cấu trúc tổ chức toàn cầu định...

   34 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học – Chương 9: Ra quyết định

  Bài giảng Quản trị học – Chương 9: Ra quyết định

  "Bài giảng Quản trị học – Chương 9: Ra quyết định" nhằm cung cấp các kiến thức về các điều kiện môi trường tác động đến khả năng thất bại của quyết định; đặc trưng của ba loại mô hình ra quyết định; sáu bước trong quy trình quyết định quản trị; các phương án quyết định ứng với các mức rủi ro khác nhau; mô hình ra quyết định của...

   19 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Xây dựng và triển khai chiến lược

  Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Xây dựng và triển khai chiến lược

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Xây dựng và triển khai chiến lược" nhằm cung cấp các kiến thức về tư duy chiến lược, quản trị chiến lược, ba cấp chiến lược trong các tổ chức; quy trình quản trị chiến lược; danh sách kiểm tra khi phân tích điểm mạnh và yếu của tổ chức; ma trận BCG; năm áp lực cạnh tranh của Porter; các chiến lược của...

   21 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Hoạch định và thiết lập mục tiêu

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Hoạch định và thiết lập mục tiêu

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Hoạch định và thiết lập mục tiêu" cung cấp các kiến thức về các cấp độ kế hoạch và mục tiêu; quy trình hoạch định của tổ chức; sơ đồ chiến lược liên kết các mục tiêu; các đặc trưng của mục tiêu có hiệu quả; quy trình hoạch định theo mục tiêu; các lợi ích của MBO; các giai đoạn cơ bản trong hoạch...

   18 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội" với các nội dung ba vùng phạm trù chi phối hành động của con người; một số ví dụ về hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức; ba cấp độ phát triển đạo đức cá nhân; các đối tượng hữu quan chủ yếu của Gap Inc; tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội.

   19 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quản trị trong môi trường toàn cầu

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quản trị trong môi trường toàn cầu

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quản trị trong môi trường toàn cầu" thông tin đến các bạn với những kiến thức về xếp hạng 6 nước về chỉ số toàn cầu hóa; chiến lược xâm nhập thị trường quốc tế; thứ tự phân hạng 10 quốc gia theo 4 khía cạnh của hệ thống giá trị quốc gia; một số ví dụ về phân hạng quốc gia dựa trên các khía...

   30 p ktkt 27/10/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số