• Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Bài 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức dự án phát triển hệ thống, thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng, quy trình thiết kế dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p ktkt 21/05/2018 14 2

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 4: Thiết kế kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thiết kế kênh phân phối, những trường hợp cần phải thiết kế kênh phân phối, xác định mục tiêu của kênh phân phối, các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối, xác định cấu trúc kênh phân phối, chọn kênh phân...

   33 p ktkt 21/05/2018 10 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo và tổng quan về quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 2: Môi trường và hành vi trong kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường của kênh phân phối, các yếu tố môi trường của kênh phân phối, các quan hệ và hành vi trong kênh phân phối, sức mạnh của thành viên, các vấn đề về thông tin trong kênh phân phối.

   11 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 3: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của chiến lược phân phối trong Marketing, mối quan hệ giữa chiến lược phân phối và chiến lược Marketing, thiết kế chiến lược phân phối, mô hình kênh phân phối liên kết dọc, quản lý kênh phân phối.

   7 p ktkt 21/05/2018 8 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 5: Phân phối hàng hóa và vật chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá dịch vụ cung ứng cho khách hàng, hiệu ứng số không, thực hiện phân phối.

   26 p ktkt 21/05/2018 10 0

 • Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Bài 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được chuỗi cung ứng là gì và các hoạt động của nó, xác định các đối tượng khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng, ứng dụng của chuỗi cung ứng vào chiến lược kinh doanh của công ty.

   25 p ktkt 21/05/2018 15 3

 • Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Mục tiêu của Bài 2 - Hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch và nguồn cung cấp là giúp người học nắm bắt được mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng, tín dụng và các khoản phải thu, dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p ktkt 21/05/2018 12 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 7: Đánh giá hoạt động của các thành viên" cung cấp cho người học các kiến thức: Những nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất đánh giá, kiểm tra hoạt động của kênh, đánh giá hoạt động của thành viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ktkt 21/05/2018 10 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 6: Quản lý kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và bản chất của quản lý kênh phân phối, những vấn đề cơ bản về quản lý kênh phân phối, thúc đẩy hoạt động của các thành viên, sử dụng Marketing - Mix trong quản lý kênh phân phối.

   41 p ktkt 21/05/2018 11 0

 • Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lựa chọn địa điểm theo điều kiện vĩ mô, lựa chọn địa điểm theo phương pháp cho điểm có trọng số, lựa chọn địa điểm theo phương pháp phân tích điểm hòa vốn, lựa chọn địa điểm của tổng kho theo tọa độ 2 chiều, bài toán vận tải, bài toán phân phối DRP, trò chơi phân phối bia.

   12 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Nội dung bài giảng "Chương 3 - Hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm trong sản xuất, điều độ sản xuất, quản lý nhà máy trong sản xuất, quản lý đơn hàng trong phân phối,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ktkt 21/05/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số