• Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức bán buôn hàng hóa và hợp đồng mua bán ngoại thương, công tác kiểm kê hàng hóa, những giải pháp phát triển mạng lưới siêu thị ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   54 p ktkt 28/12/2020 30 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mã số mã vạch hàng hóa, phương tiện quảng cáo chủ yếu ngoài cơ sở kinh doanh của Việt Nam hiện nay, một số kiến thức cơ bản về phương tiện thanh toán trong kinh doanh thương mại hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   55 p ktkt 28/12/2020 23 0

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Phân tích hoạt động kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   133 p ktkt 27/11/2020 38 0

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất, phân tích chi phí và giá thành sản phẩm. Để nắm chi tiết hơn nội dung mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook.

   117 p ktkt 27/11/2020 43 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh" để nắm chi tiết các kiến thức bao gồm mô tả về kế hoạch kinh doanh; giải thích tại sao cần phải lập bản kế hoạch kinh doanh; xác định được các loại bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p ktkt 27/11/2020 21 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về nhận diện cơ hội kinh doanh; ý tưởng kinh doanh; đánh giá ý tưởng kinh doanh phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham...

   17 p ktkt 27/11/2020 23 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 2: Phương thức khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 2: Phương thức khởi sự kinh doanh

  "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 2: Phương thức khởi sự kinh doanh" với mục tiêu cung cấp đến các bạn những kiến thức về nhận biết quy trình khởi sự kinh doanh; sự khác biệt giữa các phương thức khởi sự kinh doanh; đánh giá ưu và nhược điểm của từng phương thức khởi sự kinh doanh. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng...

   15 p ktkt 27/11/2020 27 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 1: Khái lược về khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 1: Khái lược về khởi sự kinh doanh

  "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 1: Khái lược về khởi sự kinh doanh" biên soạn với mục tiêu giúp người học tìm hiểu về các vấn đề chung về khởi sự kinh doanh; các loại hình khởi sự kinh doanh; tố chất của doanh nhân thành đạt; chuẩn bị trở thành chủ doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p ktkt 27/11/2020 31 0

 • Quản trị marketing

  Quản trị marketing

  Giáo trình "quản trị marketing" tập trung vào trả lời các câu hỏi: làm thế nào để xây dựng các kế hoạch và chương trình marketing? Tổ chức thực hiện các hoạt động marketing đó như thế nào? Thực hiện các công việc marketing theo quy trình các bước công việc ra sao? Nội dung các quyết định marketing cụ thể trong thực tế? Trong đó, giáo trình đặc biệt...

   302 p ktkt 09/11/2020 48 0

 • Tiếp thị số từ A đến Z

  Tiếp thị số từ A đến Z

  Trong Tiếp thị số từ A đến Z, Damian Ryan sẽ dẫn bạn quay trở về quá khứ để tìm hiểu lịch sử của các công nghệ vốn đã làm thay đổi nhân sinh quan của các thế hệ con người. Chính những ảnh hưởng lớn của chúng đến hành vi của con người là thứ dẫn đến nhiều thay đổi lớn trong môi trường kinh doanh. Những mô hình kinh doanh mới liên tục...

   353 p ktkt 09/11/2020 43 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện

  Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện" với các nội dung mô hình kiểm soát phản hồi; bảng cân đối kế toán; báo cáo thu nhập; tỷ lệ tài chính phổ biến; phương pháp kiểm soát tập trung và phân quyền; quy trình 5 bước trong đối chuẩn; các yếu tố tạo nên sự thành công của một chương trình chất lượng...

   25 p ktkt 27/10/2020 29 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội

  Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về khác biệt giữa nhóm và đội; các đội chức năng và liên chức năng trong một tổ chức; năm loại rối loạn vận hành của đội; mô hình hiệu quả công việc của đội; năm giai đoạn phát triển của đội; bốn cách để phát triển chuẩn mực của...

   27 p ktkt 27/10/2020 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số