• Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Truyền thông thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Truyền thông thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Truyền thông thương hiệu" cung cấp các kiến thức bao gồm khái niệm truyền thông thương hiệu, vai trò của truyền thông thương hiệu trong phát triển doanh nghiệp, yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong truyền thông thương hiệu, quan hệ công chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ktkt 27/10/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu" trình bày quy định pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền bảo hộ đối với các thành tố thương hiệu, quy trình thủ tục xác lập quyền đối với các thành tố thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ktkt 27/10/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Hệ thống nhận diện thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Hệ thống nhận diện thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Hệ thống nhận diện thương hiệu" trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, vai trò của hệ thống nhận diện đối với sự phát triển của thương hiệu, phân loại hệ thống nhận diện thương hiệu, yêu cầu cơ bản trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ktkt 27/10/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Khái quát về quản trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Khái quát về quản trị thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Khái quát về quản trị thương hiệu" nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tiếp cận về quản trị thương hiệu, xu hướng phát triển quản trị thương hiệu, xây dựng các mục tiêu quản trị thương hiệu và chiến lược thương hiệu,... mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ktkt 27/10/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thƣơng hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thƣơng hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thƣơng hiệu" cung cấp đến các bạn khái niệm và vai trò của thương hiệu, các thành tố thương hiệu, phân loại thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ktkt 27/10/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 4: Xâm phạm thương hiệu và xử lý các tình huống xâm phạm thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 4: Xâm phạm thương hiệu và xử lý các tình huống xâm phạm thương mại

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 4: Xâm phạm thương hiệu và xử lý các tình huống xâm phạm thương mại" cung cấp khái niệm và những dạng thức xâm phạm thương hiệu điển hình, xử lý các tình huống xâm phạm thương hiệu, đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, cảnh báo xâm phạm thương hiệu và...

   12 p ktkt 27/10/2020 10 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 3: Kiến trúc thương hiệu và phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 3: Kiến trúc thương hiệu và phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 3: Kiến trúc thương hiệu và phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp" trình bày xác lập kiến trúc thương hiệu và các lựa chọn mở rộng thương hiệu, phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, marketing xã hội trong phát triển...

   11 p ktkt 27/10/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 2: Chiến lược thương hiệu sản phẩm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 2: Chiến lược thương hiệu sản phẩm

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 2: Chiến lược thương hiệu sản phẩm" với các nội dung về hoạch định chiến lược thương hiệu trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, xác lập và triển khai định vị thương hiệu, tạo dựng và đo lường các liên kết thương hiệu, truyền thông thương hiệu sản phẩm, phát triển thương...

   20 p ktkt 27/10/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 1: Khái quát về thương hiệu và quản trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 1: Khái quát về thương hiệu và quản trị thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 1: Khái quát về thương hiệu và quản trị thương hiệu" trình bày khái niệm thương hiệu, phân loại và chức năng của thương hiệu, khái niệm và xu hướng quản trị thương hiệu, tài sản thương hiệu và đo lường sức mạnh thương hiệu.

   24 p ktkt 27/10/2020 3 0

 • Thuật Marketing

  Thuật Marketing

  Thuật Marketing của Brian Tracy mang đến 21 hướng dẫn thiết yếu để phát triển ý tưởng tiếp thu mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức như xây dựng nền tảng khách hàng; Đặt mình nằm ngoài hoạt động cạnh tranh; Trả lời ba câu hỏi quan trọng về bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ mới nào; Thúc đẩy nghiên cứu thị trường và tập trung các nhóm để ra...

   48 p ktkt 14/10/2020 16 0

 • Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp

  Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp

  Cuốn sách "Nghệ Thuật Lãnh Đạo Doanh Nghiệp (Biết Người, Dùng Người Và Thu Phục Người)" Giới thiệu nội dung: Sử dụng người tài - quản lý và dùng người; Tuyển chọn nhân tài - dùng người và quản lý; Nguyên tắc phân công quản lý dùng người; Phát hiện tiềm năng trong dùng người và quản lý người; Tính công bằng trong quản lý, dùng người; Sự...

   470 p ktkt 09/10/2020 27 0

 • Thuật lãnh đạo

  Thuật lãnh đạo

  Brian Tracy, một diễn giả kiêm chuyên gia về thành công nổi tiếng thế giới đã giúp hàng ngàn người trở thành những nhà lãnh đạo tài năng và giờ đây, trong cuốn sách súc tích và đầy sức thuyết phục này, ông sẽ tiết lộ 21 bí quyết giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba thông qua việc

   50 p ktkt 09/10/2020 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số