• Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Phân tích hoạt động kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   133 p ktkt 27/11/2020 3 0

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất, phân tích chi phí và giá thành sản phẩm. Để nắm chi tiết hơn nội dung mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook.

   117 p ktkt 27/11/2020 3 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh" để nắm chi tiết các kiến thức bao gồm mô tả về kế hoạch kinh doanh; giải thích tại sao cần phải lập bản kế hoạch kinh doanh; xác định được các loại bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về nhận diện cơ hội kinh doanh; ý tưởng kinh doanh; đánh giá ý tưởng kinh doanh phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham...

   17 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 2: Phương thức khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 2: Phương thức khởi sự kinh doanh

  "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 2: Phương thức khởi sự kinh doanh" với mục tiêu cung cấp đến các bạn những kiến thức về nhận biết quy trình khởi sự kinh doanh; sự khác biệt giữa các phương thức khởi sự kinh doanh; đánh giá ưu và nhược điểm của từng phương thức khởi sự kinh doanh. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng...

   15 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 1: Khái lược về khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 1: Khái lược về khởi sự kinh doanh

  "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 1: Khái lược về khởi sự kinh doanh" biên soạn với mục tiêu giúp người học tìm hiểu về các vấn đề chung về khởi sự kinh doanh; các loại hình khởi sự kinh doanh; tố chất của doanh nhân thành đạt; chuẩn bị trở thành chủ doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Quản trị marketing

  Quản trị marketing

  Giáo trình "quản trị marketing" tập trung vào trả lời các câu hỏi: làm thế nào để xây dựng các kế hoạch và chương trình marketing? Tổ chức thực hiện các hoạt động marketing đó như thế nào? Thực hiện các công việc marketing theo quy trình các bước công việc ra sao? Nội dung các quyết định marketing cụ thể trong thực tế? Trong đó, giáo trình đặc biệt...

   302 p ktkt 09/11/2020 15 0

 • Tiếp thị số từ A đến Z

  Tiếp thị số từ A đến Z

  Trong Tiếp thị số từ A đến Z, Damian Ryan sẽ dẫn bạn quay trở về quá khứ để tìm hiểu lịch sử của các công nghệ vốn đã làm thay đổi nhân sinh quan của các thế hệ con người. Chính những ảnh hưởng lớn của chúng đến hành vi của con người là thứ dẫn đến nhiều thay đổi lớn trong môi trường kinh doanh. Những mô hình kinh doanh mới liên tục...

   353 p ktkt 09/11/2020 15 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện

  Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện" với các nội dung mô hình kiểm soát phản hồi; bảng cân đối kế toán; báo cáo thu nhập; tỷ lệ tài chính phổ biến; phương pháp kiểm soát tập trung và phân quyền; quy trình 5 bước trong đối chuẩn; các yếu tố tạo nên sự thành công của một chương trình chất lượng...

   25 p ktkt 27/10/2020 11 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội

  Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 18: Làm việc theo đội" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về khác biệt giữa nhóm và đội; các đội chức năng và liên chức năng trong một tổ chức; năm loại rối loạn vận hành của đội; mô hình hiệu quả công việc của đội; năm giai đoạn phát triển của đội; bốn cách để phát triển chuẩn mực của...

   27 p ktkt 27/10/2020 10 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 16: Động viên

  Bài giảng Quản trị học - Chương 16: Động viên

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 16: Động viên" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn với những kiến thức về khái niệm động viên; mô hình động viên đơn giản; thang bậc nhu cầu của Maslow; thuyết hai nhân tố của Herberg; các yếu tố chủ yếu của lý thuyết kỳ vọng; cách tiếp cận củng cố trong động viên; thay đổi hành vi thông qua củng...

   24 p ktkt 27/10/2020 9 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 15: Lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Chương 15: Lãnh đạo

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 15: Lãnh đạo" với các nội dung bản chất của lãnh đạo; lãnh đạo trong thời đại hiện nay; mô hình lãnh đạo cấp độ 5; các yếu tố cấu thành nên nhà lãnh đạo đáng tin cậy; những khác biệt về giới trong hành vi lãnh đạo; các đặc trưng của quản trị và lãnh đạo; sơ đồ mạng lưới lãnh đạo...

   36 p ktkt 27/10/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số