• Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử được xây dựng theo chương trình khung cho nghề Tin học văn phòng với những nội dung gần gũi với thực tế nhằm mong muốn tạo cho học sinh sinh viên thực hiện được các thao cơ bản nhằm rèn luyện kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản để ứng dụng vào thực tế công việc.

   86 p ktkt 28/07/2020 14 0

 • Một vài nét về tình hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Một vài nét về tình hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Với bài nghiên cứu này tác giả mong muốn làm rõ một số khái niệm về văn hóa doanh nghiệp và sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tìm hiểu một vài nét về tình hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tác giả đề xuất một số định hướng giải pháp.

   8 p ktkt 27/07/2020 10 0

 • Một số vấn đề về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre

  Một số vấn đề về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre

  Trong thời đại hội nhập ngày nay đã mang lại cho các doanh nghiệp của Việt Nam không chỉ cơ hội mà còn có nhiều thách thức. Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn với sự xuất hiện ngày càng nhiều các tập đoàn lớn đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, có khi sự cạnh tranh tưởng chừng không cân sức.

   7 p ktkt 27/07/2020 10 0

 • Văn hóa doanh nghiệp – chìa khóa phát triển của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

  Văn hóa doanh nghiệp – chìa khóa phát triển của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

  Văn hóa doanh nghiệp cần được xây dựng dựa trên cả sự hội nhập quốc tế và kinh nghiệm truyền thống, bao gồm các nội dung cơ bản như: giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, triết lý kinh doanh và sản xuất, tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa ứng xử…, với mục tiêu phát triển và đóng góp cho cộng đồng dân tộc.

   9 p ktkt 27/07/2020 10 0

 • Bước đầu tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp trên phương diện liên ngành

  Bước đầu tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp trên phương diện liên ngành

  Bài viết tiếp cận trên phương diện liên ngành, tận dụng kết qủa nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội để xác định bản chất của văn hóa doanh nghiệp. Từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu cụ thể về doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

   3 p ktkt 27/07/2020 10 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ngân hàng sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 180 nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề tài sử dụng hai phương pháp phân tích chính là phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy đa biến.

   22 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp

  Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp

  Văn hoá doanh nghiệp quyết định sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là bản sắc riêng, là bộ gen được duy trì, kế thừa và trường tồn qua nhiều thế hệ thành viên, nó là tài sản tinh thần, chất keo kết dính các thành viên lại với nhau. Vì vậy doanh nghiệp nào biết chú trọng xây dựng một nền văn hoá doanh nghiệp...

   34 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Các yếu tố nền tảng trong văn hóa doanh nghiệp

  Các yếu tố nền tảng trong văn hóa doanh nghiệp

  Văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp các nhóm yếu tố nền tảng, các hoạt động văn hóa và các giá trị văn hóa do các thành viên trong doanh nghiệp xây dựng và phát triển, đã được chính các thành viên trong doanh nghiệp và các khách hàng chấp nhận là phù hợp với các chuẩn mực của văn hóa xã hội. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả cố gắng sắp xếp...

   6 p ktkt 27/07/2020 10 0

 • Tìm hiểu những nét đặc sắc của văn hoá doanh nghiệp ở Hàn Quốc

  Tìm hiểu những nét đặc sắc của văn hoá doanh nghiệp ở Hàn Quốc

  Vai trò của văn hoá doanh nghiệp thực sự quan trọng. Sự thắng thế của bất cứ một doanh nghiệp nào không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức những con người như thế nào. Con người ta có thể đi lên từ tay không về vốn nhưng không bao giờ từ tay không về văn hoá. Văn hoá chỉ có...

   7 p ktkt 27/07/2020 8 0

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý thời gian - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Quản lý thời gian - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: Quản lý thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa các công việc, ước tính thời gian cho công việc, sắp xếp trình tự các công việc, ước tính thời gian cho dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ktkt 27/07/2020 9 0

 • Đề xuất một số giải pháp củng cố, kiện toàn công tác văn phòng nói chung và nghiệp vụ văn thư – lưu trữ nói riêng tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

  Đề xuất một số giải pháp củng cố, kiện toàn công tác văn phòng nói chung và nghiệp vụ văn thư – lưu trữ nói riêng tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

  Bài viết với nội dung trên cơ sở nêu khái niệm công tác hành chính văn phòng, thực trạng quá trình phát triển với những thành tích đạt được, những tồn tại cần khắc phục, đề xuất và phân tích một số giải pháp nhằm củng cố và kiện toàn công tác hành chính văn phòng, nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...

   11 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Soạn thảo văn bản

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Soạn thảo văn bản

  Trong quá trình sử dụng máy vi tính, một trong số các ứng dụng mà hầu hết người sử dụng máy đều phải biết và ứng dụng nó là việc sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản. Chương này của bài giảng sẽ giới thiệu và hướng dẫn người học một số chức năng và thao tác cơ bản trong chương trình soạn thảo văn bản. Mời các bạn cùng tham...

   19 p ktkt 27/07/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số