• Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 5: Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản và lưu trữ tài liệu

  Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 5: Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản và lưu trữ tài liệu

  Chương 5 - Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản và lưu trữ tài liệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản, tổ chức lưu trữ tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ktkt 20/09/2019 5 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 4: Tổ chức chuyến công tác

  Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 4: Tổ chức chuyến công tác

  Chương 4 - Tổ chức chuyến công tác. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Phân loại chuyến công tác, xây dựng kế hoạch chuyến công tác, những công việc trong chuyến công tác, các công việc văn phòng cần làm sau chuyến công tác.

   11 p ktkt 20/09/2019 5 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 3: Tổ chức tiếp khách

  Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 3: Tổ chức tiếp khách

  Chương 3 - Tổ chức tiếp khách. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái niệm, vai trò và nguyên tắc của việc tiếp khách; phân loại khách; các phương thức giao tiếp trong tiếp khách; tổ chức tiếp khách. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ktkt 20/09/2019 7 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 2: Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo

  Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 2: Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo

  Chương 2 - Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Những vẫn đề chung về cuộc họp, hội nghị, hội thảo; tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ktkt 20/09/2019 5 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 1: Tổng quan về Quản trị văn phòng

  Bài giảng Quản trị văn phòng - Chương 1: Tổng quan về Quản trị văn phòng

  Bài giảng trình bày tổng quan về quản trị văn phòng; ggiúp người học hiểu rõ hơn về các nội dung cơ bản như: khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng; khái niệm, vai trò và nội dung của quản trị văn phòng; các chức danh văn phòng.

   22 p ktkt 20/09/2019 4 0

 • Vận dụng “mô hình học trải nghiệm” của David Kolb trong dạy học các học phần thực hành thuộc chuyên ngành quản trị văn phòng

  Vận dụng “mô hình học trải nghiệm” của David Kolb trong dạy học các học phần thực hành thuộc chuyên ngành quản trị văn phòng

  Bài viết giới thiệu một số nét về mô hình học trải nghiệm của David Kolb và cách thức vận dụng linh hoạt mô hình này để mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy và học các học phần thuộc chuyên ngành Quản trị văn phòng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p ktkt 20/09/2019 9 0

 • Kỹ năng giao tiếp - PGS. Đặng Đình Bôi

  Kỹ năng giao tiếp - PGS. Đặng Đình Bôi

  Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin, vì vậy kỹ năng này là một trong những “kỹ năng mềm” vô cùng quan trọng đối với con người trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Tài liệu này ngoài những lý luận về giao tiếp nói chung cũng có những nội dung nhằm phục vụ cho những người sau này công tác có liên quan đến giao tiếp, truyền...

   20 p ktkt 05/06/2019 41 0

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý - Trần Thị Minh Hằng

  Giáo trình Tâm lý học quản lý - Trần Thị Minh Hằng

  Giáo trình "Tâm lý học quản lý" đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất của tâm lý học quản lý, nhất là những kiến thức liên quan đến lĩnh vực quản lý con người trong hệ thống giáo dục nước ta. Nội dung giáo trình được chia làm 3 phần: phần 1 - những vấn đề chung; phần 2 - tâm lý người quản lý, lãnh đạo; phần 3 - tâm lý...

   251 p ktkt 03/04/2019 79 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng 2: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng 2: Bài 5 giúp người học hiểu về "Thiết kế website Google Site". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các hình thức tạo lập website, các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site.

   36 p ktkt 25/03/2019 44 0

 • Bài giảng Tin văn phòng 2: Bài 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng 2: Bài 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Sau khi học xong bài này người học có thể hiểu về: Tiếp thị trực tuyến, SEM và SEO, mục tiêu của SEO Onpage và SEO 2 offpage, cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm, các kỹ thuật tối ưu – Công cụ SEO, kỹ thuật viết tựa bài viết.

   54 p ktkt 25/03/2019 36 0

 • Bài giảng Tin văn phòng 2: Bài 7 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng 2: Bài 7 - ThS. Thiều Quang Trung

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Rủi ro mất an toàn dữ liệu, giải pháp bảo vệ dữ liệu, các kỹ thuật mã hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p ktkt 25/03/2019 42 0

 • Bài giảng Tin văn phòng 2: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng 2: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng 2: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu đề cương môn học, khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các thành phần mạng máy tính, phân loại mạng máy tính,...

   45 p ktkt 25/03/2019 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số