• Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 3

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 3

  Chương 3 Các mô hình phân tích tổ chức trình bày phân tích các tổ chức theo mô hình SWOT. Phân tích tổ chức theo mô hình 7 S, phân tích tổ chức theo mô hình 9 bước. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   50 p ktkt 17/11/2017 55 0

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 5

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 5

  Chương 5 Thiết kế mới tổ chức trình bày quan niệm thiết kế mới, khái niệm thiết kế mới tổ chức. Một số mô hình thiết kế tổ chức áp dụng cho thiết kế tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   26 p ktkt 17/11/2017 51 1

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 1

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 1

  Chương 1 Tổng quan về tổ chức trình bày các khái niệm về tổ chức. Đồng thời nêu lên các khía cạnh nghiên cứu của tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   47 p ktkt 17/11/2017 84 1

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 2

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 2

  Chương 2 Phân tích tổ chức trình bày về quan niệm phân tích và phân tích tổ chức. Mục đích, vị trí, tầm quan trọng của phân tích tổ chức. Phân tích các yếu tố môi trường trong tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   73 p ktkt 17/11/2017 58 1

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 7

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 7

  Chương 7 Thiết kế hợp nhất, sát nhập tổ chức trình bày các quan niệm về thiết kế nhập, hợp nhất tổ chức. Mục đích của việc hợp nhất, sát nhập tổ chức.Đồng thời nêu lên quy trình thiết kế hợp nhất, sát nhập tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu.

   17 p ktkt 17/11/2017 49 0

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 4

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 4

  Chương 4 Khái quát chung về thiết kế tổ chức trình bày các khái niệm về thiết kế tổ chức. Cơ sở khoa học về thiết kế tổ chức. Các quan điểm về thiết kế tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   43 p ktkt 17/11/2017 87 1

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 8

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 8

  Chương 8 Thiết kế chia, tách tổ chức trình bày các quan điểm về thiết kế chia, tách tổ chức. Mục đích của việc thiết kế chia, tách tổ chức. Quy trình thiết kế chia, tách tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   15 p ktkt 17/11/2017 52 1

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 6

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 6

  Chương 6 Thiết kế hoàn thiện tổ chức trình bày các quan niệm về thiết kế hoàn thiện tổ chức. Đồng thời nêu lên quy trình thiết kế hoàn thiện tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   23 p ktkt 17/11/2017 50 1

 • Quản trị văn phòng: Khái niệm và các mô hình tổ chức

  Quản trị văn phòng: Khái niệm và các mô hình tổ chức

  Nội dung của bài viết "Quản trị văn phòng: Khái niệm và các mô hình tổ chức" trình bày về khái niệm văn phòng, quản trị văn phòng và quản trị hành chính văn phòng, chức năng tổ chức của văn phòng và quản trị văn phòng và các mô hình tổ chức văn phòng.

   12 p ktkt 17/11/2017 59 2

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9&10 - Bùi Thị Thu Cúc

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9&10 - Bùi Thị Thu Cúc

  Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 9&10: Hàm trong Excel" giới thiệu các loại địa chỉ trong công thức, khái niệm hàm và quy tắc sử dụng, các hàm thời gian, các hàm văn bản, các hàm toán học, các hàm thống kê, các hàm logic, các hàm tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ktkt 24/10/2017 100 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 4 - Bùi Thị Thu Cúc

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 4 - Bùi Thị Thu Cúc

  Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 4: Bảng biểu và đồ họa cung cấp cho người học các kiến thức tạo cấu trúc bảng, định dạng bảng biểu, tính toán trên bảng, sắp xếp dữ liệu trên bảng, vẽ khối hình cơ bản, tạo chữ nghệ thuật, chèn ảnh lên tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo

   10 p ktkt 24/10/2017 48 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 - Bùi Thị Thu Cúc

  Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 - Bùi Thị Thu Cúc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về quy trình in ấn, tính năng page setup, tiêu đề đầu/ cuối trang, xem tài liệu trước khi in, xem tài liệu, trộn tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p ktkt 24/10/2017 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số