• Bài giảng Quản trị văn phòng

  Bài giảng Quản trị văn phòng

  Bài giảng Quản trị văn phòng do ThS. Phạm Mỹ Hạnh biên soạn cung cấp cho người học các nội dung: Một số vấn đề chung về quản trị văn phòng, quản trị văn phòng, một số nghiệp vụ cơ bản của văn phòng, tổ chức công tác lễ tân, soạn thảo và quản lý văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p ktkt 27/10/2020 44 0

 • Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 1

  Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 1

  Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu phần 1 trình bày phần thực hành với Microsoft Office như: Định dạng văn bản, những chức năng hiệu chỉnh, kiểm tra lỗi Mail Merge, những lỗi thường gặp khi soạn thảo văn bản, những mẹo hay trong Word. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p ktkt 22/08/2020 55 1

 • Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 2

  Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần của tài liệu "Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu" tiếp tục trình bày các bài học về thực hành với Microsoft Office như: Thực hành với Powerpoint 2013, tổng quan về Excel, hàm trong Excel, đồ thị trong Excel. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   136 p ktkt 22/08/2020 70 1

 • Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 3

  Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 3

  Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu phần 3 tiếp tục trình bày các thao tác thực hành với Microsoft Visio như: Làm quen với Visio, vẽ mô hình tổ chức công ty, vẽ sơ đồ quy trình sản xuất, vẽ sơ đồ quy trình sản xuất công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p ktkt 22/08/2020 57 1

 • Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử được xây dựng theo chương trình khung cho nghề Tin học văn phòng với những nội dung gần gũi với thực tế nhằm mong muốn tạo cho học sinh sinh viên thực hiện được các thao cơ bản nhằm rèn luyện kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản để ứng dụng vào thực tế công việc.

   86 p ktkt 28/07/2020 74 1

 • Một vài nét về tình hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Một vài nét về tình hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Với bài nghiên cứu này tác giả mong muốn làm rõ một số khái niệm về văn hóa doanh nghiệp và sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tìm hiểu một vài nét về tình hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tác giả đề xuất một số định hướng giải pháp.

   8 p ktkt 27/07/2020 93 1

 • Một số vấn đề về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre

  Một số vấn đề về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre

  Trong thời đại hội nhập ngày nay đã mang lại cho các doanh nghiệp của Việt Nam không chỉ cơ hội mà còn có nhiều thách thức. Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn với sự xuất hiện ngày càng nhiều các tập đoàn lớn đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, có khi sự cạnh tranh tưởng chừng không cân sức.

   7 p ktkt 27/07/2020 64 1

 • Văn hóa doanh nghiệp – chìa khóa phát triển của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

  Văn hóa doanh nghiệp – chìa khóa phát triển của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

  Văn hóa doanh nghiệp cần được xây dựng dựa trên cả sự hội nhập quốc tế và kinh nghiệm truyền thống, bao gồm các nội dung cơ bản như: giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, triết lý kinh doanh và sản xuất, tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa ứng xử…, với mục tiêu phát triển và đóng góp cho cộng đồng dân tộc.

   9 p ktkt 27/07/2020 62 1

 • Bước đầu tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp trên phương diện liên ngành

  Bước đầu tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp trên phương diện liên ngành

  Bài viết tiếp cận trên phương diện liên ngành, tận dụng kết qủa nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội để xác định bản chất của văn hóa doanh nghiệp. Từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu cụ thể về doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

   3 p ktkt 27/07/2020 65 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ngân hàng sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 180 nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề tài sử dụng hai phương pháp phân tích chính là phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy đa biến.

   22 p ktkt 27/07/2020 60 1

 • Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp

  Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp

  Văn hoá doanh nghiệp quyết định sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là bản sắc riêng, là bộ gen được duy trì, kế thừa và trường tồn qua nhiều thế hệ thành viên, nó là tài sản tinh thần, chất keo kết dính các thành viên lại với nhau. Vì vậy doanh nghiệp nào biết chú trọng xây dựng một nền văn hoá doanh nghiệp...

   34 p ktkt 27/07/2020 72 1

 • Các yếu tố nền tảng trong văn hóa doanh nghiệp

  Các yếu tố nền tảng trong văn hóa doanh nghiệp

  Văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp các nhóm yếu tố nền tảng, các hoạt động văn hóa và các giá trị văn hóa do các thành viên trong doanh nghiệp xây dựng và phát triển, đã được chính các thành viên trong doanh nghiệp và các khách hàng chấp nhận là phù hợp với các chuẩn mực của văn hóa xã hội. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả cố gắng sắp xếp...

   6 p ktkt 27/07/2020 66 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số