• Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng Bài 6 trình bày các nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm kênh phân phối ngân hàng, các loại kênh phân phối, vai trò của kênh phân phối, mục tiêu chiến lược của phân phối ngân hàng, lựa chọn kênh phân phối.

   34 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn cung cấp nội dung chính như: Khái niệm, vai trò của Marketing ngân hàng, chức năng của Marketing ngân hàng, đặc điểm của Marketing ngân hàng, cơ cấu tổ chức bộ phận Marketing,...

   30 p ktkt 21/05/2018 6 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giá cả dịch vụ ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả, xây dựng chiến lược giá của ngân hàng.

   31 p ktkt 21/05/2018 8 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 trình bày về "Đo lường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đo lường nhu cầu thị trường, phân đoạn thị trường, chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng.

   42 p ktkt 21/05/2018 8 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Nội dung bài 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường và môi trường của marketing ngân hàng", cụ thể như: Nghiên cứu thị trường của marketing ngân hàng, Môi trường Marketing ngân hàng, khách hàng.

   36 p ktkt 21/05/2018 7 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Mục tiêu của bài 4 Chiến lược sản phẩm giúp các bạn hiểu được sản phẩm dịch vụ ngân hàng là gì, đặc điểm của sản phẩm dịch vụ ngân hàng Biết được chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ ngân hàng và chiến lược sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

   34 p ktkt 21/05/2018 5 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Nội dung bài 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Chiến lược xúc tiến hỗn hợp", cụ thể như: Tổng quan về xúc tiến hỗn hợp, các hình thức xúc tiến hỗn hợp, các công cụ xúc tiến hỗn hợp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p ktkt 21/05/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phạm trù tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính công" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p ktkt 21/05/2018 7 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 7: Ngân hàng trung ương" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ra đời và bản chất của ngân hàng trung ương, mô hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và công cụ thực thi chính sách tiền tệ.

   24 p ktkt 21/05/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 5: Các định chế tài chính trung gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm định chế tài chính trung gian, vai trò của các định chế tài chính trung gian, một số định chế tài chính trung gian chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p ktkt 21/05/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số