• Ebook Tiền tệ ngân hàng

  Ebook Tiền tệ ngân hàng

  Ebook Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh...

   514 p ktkt 23/12/2019 25 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Bùi Huy Tùng

  Nội dung bài giảng bao gồm 5 chương: tổng quan về ngân hàng thương mại, nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   444 p ktkt 21/08/2019 35 0

 • Bài giảng Một số khía cạnh pháp lý và thể chế của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

  Bài giảng Một số khía cạnh pháp lý và thể chế của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

  Bài giảng gồm các nội dung: giới thiệu chung về quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), mục đích của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các hoạt động chính của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), nguồn tài chính của quỹ tiền tệ quốc tế, cơ chế ra quyết định, quyền rút đặc biệt, chế tài của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)... Để nắm chi tiết các kiến thức mời...

   24 p ktkt 21/08/2019 36 0

 • Giáo trình Chuyên đề 2 - Ngân hàng và quản trị các định chế tài chính

  Giáo trình Chuyên đề 2 - Ngân hàng và quản trị các định chế tài chính

  Giáo trình giới thiệu đến các bạn những nội dung về ngân hàng trung ương, một viễn cảnh toàn cầu, ngân hàng và cấu trúc cạnh tranh, các hoạt động ngoại bảng của ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, mời các bạn tham khảo.

   34 p ktkt 21/08/2019 39 0

 • Bài thuyết trình Thanh toán thẻ trong giao dịch trực tuyến ở Việt Nam

  Bài thuyết trình Thanh toán thẻ trong giao dịch trực tuyến ở Việt Nam

  Bài thuyết trình với các nội dung giới thiệu chung các phương thức thanh toán điện tử; phương thức thanh toán thẻ; thực trạng sử dụng thẻ trong giao dịch điện tử ở Việt Nam; xu hướng và giải pháp thanh toán thẻ trong giao dịch trực tuyến. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   21 p ktkt 21/08/2019 41 0

 • Bài thuyết trình Huy động vốn của ngân hàng thương mại

  Bài thuyết trình Huy động vốn của ngân hàng thương mại

  Bài thuyết trình trình bày các nội dung: khái quát về hoạt động huy động vốn, thực trạng huy động vốn của ngân hàng ở Việt Nam, ví dụ về hoạt động huy động vốn của Vietcombank. Mời các bạn tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu của bài thuyết trình.

   19 p ktkt 21/08/2019 37 0

 • Đánh giá hiệu quả marketing trong phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Techcombank - góc nhìn từ sự hài lòng của khách hàng

  Đánh giá hiệu quả marketing trong phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Techcombank - góc nhìn từ sự hài lòng của khách hàng

  Bài viết nghiên cứu những cơ sở lý luận về chiến lược marketing 7P trong hoạt động ngân hàng nói chung và phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại nói riêng, đồng thời dưới góc nhìn của khách hàng để đánh giá hiệu quả Marketing nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

   7 p ktkt 21/08/2019 28 0

 • Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số Vector và dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số Vector và dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Bài viết trình bày về một phương pháp dự báo CPI đang áp dụng tại ngân hàng nhà nước, đó là mô hình tự hồi quy Vector (VECM), một trong những mô hình tương đối đơn giản về mặt cấu trúc nhưng lại có hiệu quả cao về khả năng dự báo. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   7 p ktkt 21/08/2019 28 0

 • Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

  Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

  Bài viết sử dụng mô hình CALMS để đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV với các yếu tố: hệ thống kinh doanh lõi và công nghệ, quy mô và mô hình tổ chức kinh doanh, tiềm lực tài chính, khả năng sinh lời, chất lượng nguồn nhân lực, thương hiệu, thị phần, dịch vụ ngân hàng và đã khái quát được 6 điểm mạnh, lợi thế và 6 điểm yếu, hạn chế...

   8 p ktkt 21/08/2019 34 0

 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay: Trường hợp của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay: Trường hợp của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo phụ thuộc vào các yếu tố sau: lượng vốn vay, kỳ hạn, lãi suất, rủi ro, hướng dẫn sau khi vay, diện tích đất, tỷ trọng vốn sử dụng cho sản xuất và số lao động trong đó có 5 yếu tố có mối tương quan thuận, lượng vốn vay, hướng dẫn sau khi...

   8 p ktkt 21/08/2019 31 0

 • Tín dụng ngân hàng đối với phát triển cây cà phê ở tỉnh Lâm Đồng

  Tín dụng ngân hàng đối với phát triển cây cà phê ở tỉnh Lâm Đồng

  Mục tiêu của bài viết là nghiên và đánh giá khái quát thực trạng về cây cà phê và thực trạng đầu tư tín dụng đối với cây cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cây cà phê trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết các nội dung nghiên cứu.

   6 p ktkt 21/08/2019 27 0

 • Giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại

  Giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại

  Mục tiêu của bài viết này là đánh giá khái quát về thực trạng rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng thương mại thời gian tới. Bơi vì rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa là một trong những chủ đề nóng được đề cập...

   8 p ktkt 25/03/2019 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số