• Chiến lược đầu tư chứng khoán

  Chiến lược đầu tư chứng khoán

  Những điều cần biết về chiến lược đầu tư chứng khoán sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư tự tin hơn và thành công hơn trên thị trường chứng khoán. Cuốn sách là những điều tra và phân tích đơn giản dễ hiểu về các phong cách đầu tư phổ biến nhất hiện nay, nó giải thích những đặc trưng của các loại cổ phiếu đại diện cho từng xu...

   129 p ktkt 14/10/2020 10 0

 • Trí tuệ tài chính

  Trí tuệ tài chính

  Cuốn sách Financial Intelligence – Trí tuệ tài chính ngay từ khi ra đời đã trở thành cuốn sách ưa thích của những nhà quản lý cần trang bị kiến thức về các con số bởi nó giúp họ hiểu được không chỉ ý nghĩa của các con số mà còn lý do tại sao chúng lại quan trọng. Cuốn sách chứa đựng những thông tin cập nhật nhất cùng các kiến thức cơ bản...

   200 p ktkt 09/10/2020 7 0

 • Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng - Chương 4: Kiểm toán các khoản mục kinh doanh ngoại hối

  Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng - Chương 4: Kiểm toán các khoản mục kinh doanh ngoại hối

  Mục tiêu của bài giảng là giúp sinh viên nhận biết và giải thích nội dung khoản mục kinh doanh ngoại hối trên báo cáo tài chính và các giao dịch liên quan, thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục kinh doanh ngoại hối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p ktkt 28/09/2020 7 0

 • Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng - Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi

  Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng - Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi

  Mục tiêu chung của bài giảng là giúp sinh viên có thể nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tín dụng và thu nhập lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan, phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tín dụng và thu nhập lãi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p ktkt 28/09/2020 9 0

 • Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng - Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi

  Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng - Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi

  Sau khi nghiên cứu xong bài giảng, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan, nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm...

   38 p ktkt 28/09/2020 10 0

 • Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về Kiểm toán ngân hàng

  Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về Kiểm toán ngân hàng

  Bài giảng học phần "Kiểm toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về Kiểm toán ngân hàng" gồm 3 nội dung: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng, nội dung kiểm toán độc lập ngân hàng, đánh giá rủi ro trong kiểm toán ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p ktkt 28/09/2020 9 0

 • Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng: Mở đầu

  Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng: Mở đầu

  Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   10 p ktkt 28/09/2020 11 0

 • Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

  Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại, kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa, kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa.

   191 p ktkt 26/08/2020 41 1

 • Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thị trường thương phiếu Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải pháp phát triển thị trường thương phiếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p ktkt 28/07/2020 50 2

 • Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường thương phiếu Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở lý luận về thị trường thương phiếu và vai trò của nó đối với hoạt động thương mại, thực trạng thị trường thương phiếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p ktkt 28/07/2020 46 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 7: Ngân sách nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, cân dối thu chi từ ngân sách nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p ktkt 24/06/2020 50 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 5: Lạm phát" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bản chất và phân loại lạm phát, nguyên nhân lạm phát, tác động của lạm phát, các biện pháp chống lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p ktkt 24/06/2020 48 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số