• Ebook Hướng dẫn Binary Options: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn Binary Options: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn Binary Options: Phần 1 nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư mới một cái nhìn khái quát hơn về "Giao dịch Binary Options" với các nội dung cơ bản như: Thế giới của giao dịch Binary Options, tâm lý giao dịch & duản lý tiền vốn. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

   22 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Tác động của phân tích dữ liệu và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến kế toán quản trị

  Tác động của phân tích dữ liệu và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến kế toán quản trị

  Bài viết nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng của phân tích dữ liệu và hệ thống hoạch định nguồn lực đến kế toán quản trị thông qua việc trả lời các câu hỏi bao gồm: điều gì đã xảy ra (phân tích mô tả), điều gì sẽ xảy ra (phân tích dự đoán) và đề xuất (giải pháp tối ưu sau phân tích). Từ đó, làm cơ sở cho các nghiên cứu tương lai...

   10 p ktkt 26/01/2019 9 0

 • Nguyên lý kế toán

  Nguyên lý kế toán

  Tài liệu "Nguyên lý kế toán" có kết cấu nội dung gồm 7 chương: Bản chất và đối tượng kế toán, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết qua sản xuất kinh doanh, tài khoan ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán kiểm kê, kế toán các nghiệp vụ chủ yếu, sổ kế toán kỹ thuật ghi sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ktkt 17/11/2018 16 0

 • Hướng dẫn viết đề tài kiểm toán 2012

  Hướng dẫn viết đề tài kiểm toán 2012

  Bạn có thể chọn bất kỳ đề tài nào thuộc phạm vi kiểm toán (tham khảo các đề tài gợi ý bên dưới). Bạn có thể chọn đề tài theo yêu cầu hay gợi ý của công ty kiểm toán hoặc giáo viên hướng dẫn. Nếu được và trong khả năng của mình, bạn nên chọn những đề tài mới lạ để nghiên ,Các lĩnh vực có thể chọn đề tài Các lĩnh vực để...

   14 p ktkt 17/11/2018 17 0

 • Bài viết sau đây tập trung nghiên cứu vai trò của kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp lớn và hướng vận dụng kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  Bài viết sau đây tập trung nghiên cứu vai trò của kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp lớn và hướng vận dụng kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  Bài viết sau đây tập trung nghiên cứu vai trò của kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp lớn và hướng vận dụng kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

   8 p ktkt 17/11/2018 21 0

 • Một số đánh giá về việc vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới

  Một số đánh giá về việc vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới

  Thực tế áp dụng các mô hình kế toán quản trị chi phí tại các quốc gia trên thế giới rất phong phú. Mặc dù các lý thuyết kế toán quản trị chi phí có sự phát triển từ các mô hình truyền thống tới các mô hình hiện đại, nhưng trên thực tế các mô hình kế toán quản trị chi phí truyền thống vẫn đang được áp dụng phổ biến ở nhiều nơi, nhất...

   5 p ktkt 17/11/2018 23 0

 • VAS – So sánh với IAS/IFRS

  VAS – So sánh với IAS/IFRS

  Bài viết này nhằm so sánh sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) với chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS), liên quan đến 10 chuẩn mực kế toán chủ yếu có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính. Kết quả phân tích cho thấy mức độ so sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bình quân là 60%. Như vậy, tồn tại một khoảng cách đáng...

   10 p ktkt 17/11/2018 19 0

 • Lựa chọn phần mềm kế toán trong doanh nghiệp: Mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn và kết quả lựa chọn phần mềm

  Lựa chọn phần mềm kế toán trong doanh nghiệp: Mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn và kết quả lựa chọn phần mềm

  Trong quá trình lựa chọn PMKT, doanh nghiệp cần quan tâm đến bốn vấn đề gồm: tiêu chí, phương pháp, kỹ thuật và phần mềm/ công cụ hỗ trợ lựa chọn phần mềm. Bài viết này tập trung kiểm định mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn PMKT với kết quả lựa chọn phần mềm và đặc điểm của doanh nghiệp.

   13 p ktkt 17/11/2018 19 0

 • Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp

  Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp

  Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp trình bày công thức tính về chi phí Nợ trước thuế gồm có chi phí vốn cổ phiếu ưu tiên, chi phiếu vốn cổ phiếu thường mới và các bài tập liên quan giúp các bạn thực hành. Mời các bạn tham khảo

   8 p ktkt 17/11/2018 17 0

 • Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nghệ An

  Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nghệ An

  Mục đích của bài viết này là tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Nghệ An (Agribank Nghệ An). Bài viết tập trung vào ba vấn đề chính trong công tác CRM tại Chi nhánh gồm: (1) Phân loại và nhận diện khách hàng; (2) Cá biệt...

   7 p ktkt 22/10/2018 27 0

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang

  Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang

  Nghiên cứu tập trung đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang (VCB Nha Trang) thông qua đánh giá các yếu tố nội lực sẵn có của VCB Nha Trang so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Với những chỉ số đo lường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, công cụ ma trận hình ảnh cạnh...

   6 p ktkt 22/10/2018 25 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự kém hiệu quả dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2014

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự kém hiệu quả dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2014

  Bài nghiên cứu sử dụng mô hình biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Model) để kiểm tra sự phi hiệu quả trong quyết định dự phòng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức phi hiệu quả đó của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM VN). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân xứng bao gồm 23 ngân hàng từ năm 2006- 2014.

   12 p ktkt 22/10/2018 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số