• Tạp chí Dầu khí - Số 01/2017

  Tạp chí Dầu khí - Số 01/2017

  Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 01 năm 2017. Với các bài viết: phát triển thị trường khí cho dự án khí Cá Voi Xanh cơ hội và thách thức; sản xuất các sản phẩm hóa dầu từ khí thiên nhiên mỏ Cá Voi Xanh; đặc điểm các thành tạo đá carbonate chứa dầu khí ở Việt Nam... Mời các bạn...

   101 p ktkt 20/09/2019 28 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 02/2018

  Tạp chí Dầu khí - Số 02/2018

  Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 02 năm 2018. Gồm các bài viết: địa tầng phân tập và môi trường lắng đọng các trầm tích Đệ Tam tại khu vực Trung tâm và phí Nam bể Sông Hồng trên cơ sở tài liệu cổ sinh; áp dụng phương pháp lấy màu và đặc tính hóa lưu thể vỉa để nâng cao...

   81 p ktkt 20/09/2019 32 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 05/2018

  Tạp chí Dầu khí - Số 05/2018

  Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 05 năm 2018. Gồm các bài viết: giải pháp đáp ứng cứu khẩn cấp giàn khoan biển di động trong mùa mưa bão; phương pháp ứng dụng địa nhiệt trong xử lý, vận chuyển dầu nhiều paraffin ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, bể Cửu Long; nghiên cứu, đề xuất...

   81 p ktkt 20/09/2019 22 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 11/2015

  Tạp chí Dầu khí - Số 11/2015

  Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2015. Gồm các bài viết: bàn về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; định hướng về cơ chế chính sách cho việc phát triển các mỏ dầu cận biên Việt Nam; nghiên cứu xác định nồng độ bromide và iodide trong nước vỉa dầu khí bằng phương pháp...

   81 p ktkt 20/09/2019 26 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 05/2016

  Tạp chí Dầu khí - Số 05/2016

  Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 05 năm 2016. Với các bài viết: một số nét về hóa thạch trùng lỗ kích thước lớn và ý nghĩa của việc nghiên cứu đối tượng này, nghiên cứu xúc tác tổng hợp dimethyl ether một giai đoạn ở áp suất thấp từ khí tổng hợp; so sánh một số hệ...

   85 p ktkt 20/09/2019 26 0

 • Petro Vietnam Journol Vol 06/2016

  Petro Vietnam Journol Vol 06/2016

  Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2016. With the following articles: wind power development on Vietnam, solutions to reduce generation cost; combining sonic while drilling and formation pressure while drilling for pore pressure analysis to reduce drilling risk , a case study in offshore Vietnam...

   80 p ktkt 20/09/2019 27 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 01/2016

  Tạp chí Dầu khí - Số 01/2016

  Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 01 năm 2016. Gồm các bài viết: nghiên cứu đánh giá hiệu quả công nghệ điện hóa nhằm chống bám cặn và chống ăn mòn cho hệ thống làm mát nước biển; đánh giá các phát sinh, rủi ro và ảnh hưởng khi sử dụng khí nhiệt trị thấp, thành phần CO2 cao...

   116 p ktkt 20/09/2019 29 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 12/2015

  Tạp chí Dầu khí - Số 12/2015

  Tạp chí trình bày các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2015. Gồm các bài viết: đánh giá quá trình vật lý dầu tràn trong môi trường biển; nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xúc tác FCC tại Việt Nam; phương pháp mới để tính toán, thiết kế tầng sôi quy mô thương mại cho phản...

   84 p ktkt 20/09/2019 25 0

 • Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam 30 năm xây dựng và phát triển (1983 - 2013)

  Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam 30 năm xây dựng và phát triển (1983 - 2013)

  Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; là cơ quan báo chí, cơ quan ngôn luận của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng thời là Diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực khoa học xã hội.

   9 p ktkt 20/09/2019 11 0

 • Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

  Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

  Bài viết Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày phần nội dung như sau: Tiêu chuẩn tạp chí Khoa học theo tiêu chuẩn Quốc tế; Thực hành các giải pháp xây dựng tạp chí của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam theo tiêu chuẩn Quốc tế; Thay lời kết,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p ktkt 20/09/2019 14 0

 • Xây dựng quy trình phản biện báo trực tuyến cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

  Xây dựng quy trình phản biện báo trực tuyến cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

  Bài viết phân tích, đánh giá quy trình kiểm tra sao chép và phản biện các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải hiện nay. Các tác giả đề xuất mô hình phản biện các bài báo trực tuyến, thí điểm áp dụng cho tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 48, các kết luận và kiến nghị

   5 p ktkt 20/09/2019 13 0

 • OJS (Open Journal Systems) và ứng dụng trong hoạt động quản lý tạp chí khoa học trường Đại học Tây Bắc

  OJS (Open Journal Systems) và ứng dụng trong hoạt động quản lý tạp chí khoa học trường Đại học Tây Bắc

  Bài viết nghiên cứu hệ thống quản lý Tạp chí mở OJS (Open Journal Systems) và ứng dụng nó trong hoạt động quản lý Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc. Trong đó việc ứng dụng OJS vào các khâu nhận bài, phản biện, biên tập, xuất bản làm tăng hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng Tạp chí và giảm thời gian xử lý một bài báo.

   6 p ktkt 20/09/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số