Skip navigation

Duyệt theo Tác giả Akkaya, Bülent

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2021Emerging Trends in and Strategies for Industry 4.0 During and Beyond Covid-19Akkaya, Bülent; Jermsittiparsert, Kittisak; Abid Malik, Muhammad; Kocyigit, Yesim