Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3336
Nhan đề: Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 34
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: thá-2022
Nhà xuất bản: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
Mô tả: 127 tr.
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3336
ISSN: 0866 - 7802
Bộ sưu tập: Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thong bao BETU LIB.jpg277.73 kBJPEGXem/Tải về
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.