Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3374
Nhan đề: The Risk Landscape within FinTech and InsurTech Business Models
Tác giả: Ramona Rupeika-Apoga
Pierpaolo Marano
Từ khoá: Risk Landscape
FinTech
InsurTech
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: MDPIBooks
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3374
ISBN: 978-3-0365-2773-4
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
The_Risk_Landscape_within_FinTech_and_InsurTech_Business_Models.pdf2.32 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.