Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3376
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorWing-Keung Wong-
dc.date.accessioned2023-03-13T13:41:11Z-
dc.date.available2023-03-13T13:41:11Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.isbn978-3-03936-532-6-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3376-
dc.language.isoenvi
dc.publisherMDPIBooksvi
dc.subjectTheories Developedvi
dc.subjectMathematical Financevi
dc.subjectMathematical Economicsvi
dc.titleSustainability of the Theories Developed by Mathematical Finance and Mathematical Economics with Applicationsvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Sustainability_of_the_Theories_Developed_by_Mathematical_Finance_and_Mathematical_Economics_with_Applications.pdf7.57 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.