Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3380
Nhan đề: Disrupting Finance FinTech and Strategy in the 21st Century
Tác giả: Lynn, Theo
Từ khoá: Business
Management science
Industrial management
Bank marketing
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Springer Nature
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3380
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1007030.pdf2.58 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.