Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3381
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorAlina Mihaela Dima-
dc.date.accessioned2023-03-13T14:56:19Z-
dc.date.available2023-03-13T14:56:19Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.isbn9788395815072-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3381-
dc.language.isoenvi
dc.publisherDe Gruytervi
dc.subjectBusiness and Economicsvi
dc.subjectBusiness Managementvi
dc.subjectManagement Accountingvi
dc.subjectFinancial Controllingvi
dc.titleInnovative Models to Revive the Global Economyvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9788395815072.pdf32.52 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.