Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/783
Nhan đề: Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số Đặc biệt
Nhan đề khác: Hội thảo Khoa học Quốc tế
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
Mô tả: 225 Tr.
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/783
ISSN: 0866 - 7802
Bộ sưu tập: Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Stt 125.pdf
  Giới hạn truy cập
2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Stt 126.pdf
  Giới hạn truy cập
1.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Stt 127.pdf
  Giới hạn truy cập
2.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Stt 128.pdf
  Giới hạn truy cập
2.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Stt 129.pdf
  Giới hạn truy cập
1.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Stt 130.pdf
  Giới hạn truy cập
2.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Stt 131.pdf
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Stt 132.pdf
  Giới hạn truy cập
1.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.