Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/786
Nhan đề: Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 21
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: thá-2018
Nhà xuất bản: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
Mô tả: 93 Tr.
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/786
ISSN: 0866 - 7802
Bộ sưu tập: Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Stt 141.pdf
  Giới hạn truy cập
547.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.